Lina W. Durgé

”Att i lugn och ro få arbeta med händerna. Bara fokusera på leran eller rytmen tillsammans med stickorna och garnet. Att få se någonting växa fram som sedan kan användas i det vardagliga livet, det är livskvalité för mig.”